Nokia 2310 - Indsætning af SIM-kortet og batteriet

background image

Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, inden du tager batteriet ud af enheden.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester.
Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Denne telefon skal have strøm fra et batteri af typen BL-5C.

1. Tryk på udløserknappen, skub bagcoveret nedad, og tag det af (1). Løft batteriet, og tag det ud (2).

2. Løft forsigtigt SIM-kortholderen op fra telefonens fingergreb (3). Indsæt SIM-kortet i holderen, så kortets

afskårne hjørne er placeret øverst til højre, og det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad (4).
Luk SIM-kortholderen, og tryk på den, indtil den klikker på plads (5).

3. Sæt batteriet i, og sæt bagcoveret på (6 og 7).

background image

11

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Bemærk! Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret
fjernes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter coveret. Enheden skal altid
opbevares og anvendes med coveret på.