Nokia 2310 - Låsning af tastaturet

background image

Låsning af tastaturet

Du kan låse tastaturet i standbytilstand for at forhindre utilsigtede tastetryk ved at vælge

Menu

og trykke

hurtigt på *. Du kan låse tastaturet op ved at vælge

Lås op

og trykke hurtigt på *.

Hvis du vil indstille tastaturet til automatisk at blive låst efter et forudindstillet tidsrum, når telefonen er
i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt, skal du vælge

Menu

>

Indstillinger

>

Telefonindstillinger

>

Tastaturlåsindstillinger

>

Automatisk tastaturlås

>

Til

. Hvis du vil indstille telefonen til

at anmode om sikkerhedskoden, når tastaturet låses op, skal du vælge

Tastaturlåskode

.

Når tastaturlåsen er aktiveret, kan det være muligt at foretage opkald til det officielle alarmnummer, som er indkodet i
enheden. Indtast alarmnummeret, og tryk på opkaldstasten. Det alarmnummer, du indtaster, vises muligvis ikke på skærmen.

background image

14

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.