Nokia 2310 - Sådan tænder og slukker du telefonen

background image

Sådan tænder og slukker du telefonen

Tryk på og hold afslutningstasten nede.

Brug kun telefonen i dens normale driftsposition.

Enheden har en indvendig antenne.

background image

12

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt.
Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere
strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens
ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

Bemærk! Undgå at berøre dette stik, da det kun er beregnet til brug for autoriserede
serviceteknikere.