Nokia 2310 - Taster og dele

background image

Taster og dele

Når telefonen er klar til brug, og der ikke er indtastet nogen tegn, er telefonen
i standbytilstand.

Netværksnavnet eller operatørlogoet (1)

Netværkets signalstyrke (2)

Batteriets opladningsniveau (3)

Ørestykke (4)

Højttaler (5)

Valgtasternes funktioner (6)

Valgtaster (7)

Navigeringstast (8)

Opkaldstast (9)

Afslutningstast og tænd/sluk-tast (10)

Tastatur (11)

Stik til opladning (12)

Stik til headset (13)

background image

13

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Advarsel! Navigeringstasten i denne enhed kan indeholde nikkel. Undgå kontakt med huden i længere
tid. Hvis huden er i kontakt med nikkel i længere tid, kan det medføre nikkelallergi.