Nokia 2310 - Foretagelse og besvarelse af et opkald

background image

Foretagelse og besvarelse af et opkald

Når du vil foretage et opkald, skal du indtaste det ønskede telefonnummer og om nødvendigt et
områdenummer og/eller en landekode. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. Rul til højre for at
øge eller til venstre for at reducere lydstyrken i ørestykket eller headsettet under et telefonopkald.

Et konferenceopkald (netværkstjeneste) gør det muligt for op til fem personer at deltage i det samme opkald.
Du kan foretage et opkald til en ny deltager ved at vælge

Valg

>

Nyt opkald

. Vælg

Slet

for at rydde skærmen,

hvis det er nødvendigt. Indtast det ønskede nummer, og tryk på opkaldstasten. Når det nye opkald besvares, kan
du tilføje det til konferenceopkaldet ved at vælge

Valg

>

Konference

.

Du kan besvare et indgående opkald ved at trykke på opkaldstasten. Du kan afvise opkaldet uden at svare ved at
trykke på afslutningstasten.