Nokia 2310 - Højttaler

background image

Højttaler

Hvis denne indstilling er tilgængelig, kan du bruge telefonens højttaler eller ørestykke under et opkald ved at
vælge

Højttal.

eller

Hånds.

.

Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.