Nokia 2310 - Talebeskeder

background image

Talebeskeder

Tryk på og hold 1 nede i standbytilstand for at ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste). Du skal muligvis
indtaste nummeret, første gang du ringer op til telefonsvareren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få nummeret
til telefonsvareren.

background image

15

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.