Nokia 2310 - 3. Skrivning af tekst

background image

3. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst ved hjælp af traditionel tekstindtastning

eller intelligent tekstindtastning

.

Når du bruger traditionel tekstindtastning, skal du trykke på en taltast flere gange, indtil det ønskede tegn
vises. Du kan slå intelligent tekstindtastning til, mens du skriver tekst, ved at vælge

Valg

>

Ordbog

og vælge det

ønskede sprog. Du kan slå funktionen fra ved at vælge

Valg

>

Ordbog fra

.

Når du bruger intelligent tekstindtastning, skal du kun trykke én gang på hver tast for at skrive det ønskede
bogstav. Hvis det viste ord er det ønskede ord, kan du begynde at skrive det næste ord ved at trykke på 0.
Du kan ændre ordet ved at trykke flere gange på *, indtil det ønskede ord vises. Hvis ? vises efter ordet, findes
ordet ikke i ordbogen. Du kan tilføje ordet i ordbogen ved at vælge

Stav

, indtaste ordet (ved hjælp af traditionel

tekstindtastning) og vælge

OK

.

Tip til skrivning af tekst: Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 0. Du kan hurtigt ændre
tekstindtastningsmetoden ved at trykke flere gange på # og holde øje med indikatoren øverst på skærmen.
Du kan tilføje et tal ved at holde den ønskede taltast nede. Du kan åbne en liste over specialtegn, når du bruger
traditionel tekstindtastning, ved at trykke på *. Når du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på og
holde * nede.
Du kan fortryde sletning af beskeden i redigeringsvinduet ved at vælge

Valg

>

Fortryd slet

.

background image

16

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.