Nokia 2310 - 4. Menufunktioner

background image

4. Menufunktioner

Telefonens funktioner er inddelt i menuer. Ikke alle funktioner eller indstillinger i menuerne er beskrevet her.

Vælg

Menu

i standbytilstand, og vælg den ønskede menu og undermenu. Vælg

Afslut

eller

Tilbage

for at

afslutte den aktuelle menu. Tryk på afslutningstasten for at vende direkte tilbage til standbytilstand.