Nokia 2310 - Alarm

background image

Alarm

Du kan indstille alarmtidspunktet ved at vælge

Menu

>

Alarm

>

Alarmtid

. Vælg

Alarmtone

for at

vælge tonen til alarmen. Du kan indstille alarmen til kun at lyde en enkelt gang eller flere gange
på valgte ugedage ved at vælge

Gentag. alarm

Når alarmen lyder, kan du stoppe alarmen ved at

vælge

Stop

eller stoppe alarmen og angive, at den skal lyde igen om 10 minutter, ved at vælge

Udsæt

.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du vælger

Stop

, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg

Nej

for at slukke enheden, eller vælg

Ja

for at foretage og

modtage opkald. Vælg ikke

Ja

, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.