Nokia 2310 - Beskeder

background image

Beskeder

Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværksoperatøren eller
tjenesteudbyderen.

Beskedindstillinger

Du kan redigere beskedindstillingerne ved at vælge

Menu

>

Beskeder

>

Beskedindstillinger

og vælge mellem

følgende valgmuligheder:

Sendeprofil

– vælg

Nummer på beskedcentral

for at gemme det telefonnummer, der kræves, for at du

kan sende SMS- og billedbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen. Vælg

Beskeder sendes som

(netværkstjeneste) for at vælge beskedtypen (

Tekst

,

Fax

,

Personsøger

eller

E-mail

). Vælg

Beskeden afventer i

(netværkstjeneste) for at vælge, i hvor lang tid netværket skal forsøge at levere beskeden.

Tegnunderstøttelse

(netværkstjeneste) – for at angive, om der skal anvendes

Fuld

eller

Reduceret

kodning

(tegnsæt) ved afsendelse af en SMS-besked.

Nr.sortering

– for at få vist eller redigere listen over frasorterede numre. Beskeder fra de frasorterede numre

gemmes direkte i mappen

Frasorterede beskeder

.

Skriv besked

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som
en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der

background image

17

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved
det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Antallet af tilgængelige tegn og den aktuelle del af en besked i flere dele vises øverst til højre på skærmen,
f.eks. 918/1.

1. Vælg

Menu

>

Beskeder

>

Skriv besked

.

2. Skriv beskeden.

3. Du kan sende beskeden ved at vælge

Valg

>

Send

, indtaste modtagerens telefonnummer og vælge

OK

.

Bemærk! Når der sendes beskeder, kan meddelelsen »

Beskeden er sendt

« blive vist på enhedens skærm.

Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden.
Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere
oplysninger om beskedtjenester.

Indbakke, Sendte beskeder og Kladder

Når du modtager SMS-beskeder, vises antallet af nye beskeder og

på skærmen i standbytilstand. Vælg

Vis

for at læse beskederne med det samme, eller vælg

Afslut

for at læse dem senere i

Menu

>

Beskeder

>

Indbakke

.

I

Kladder

kan du se de beskeder, du har gemt via

Gem besked

. I

Sendte beskeder

kan du se en kopi af de

beskeder, du har sendt.

Chat

Du kan kommunikere med andre personer ved hjælp af

Chat

(netværkstjeneste). Hver chatbesked sendes

som en separat SMS-besked. De beskeder, der modtages og sendes under en chatsession, gemmes ikke.

Du kan starte en chatsession ved at vælge

Menu

>

Beskeder

>

Chat

. Hvis du er i gang med at læse en modtaget

SMS-besked, kan du vælge

Valg

>

Chat

.

background image

18

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Billedbeskeder

Du kan modtage og sende beskeder, der indeholder billeder (netværkstjeneste). Modtagne billedbeskeder
gemmes i

Indbakke

. Hver billedbesked består af flere SMS-beskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en

billedbesked end en SMS-besked.

Bemærk! Billedbeskedfunktionen kan kun anvendes, hvis den understøttes af din netværksoperatør eller
tjenesteudbyder. Kun kompatible enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.
En beskeds udseende kan variere, afhængigt af den modtagende enhed.

Slet beskeder

Du kan slette alle læste beskeder eller alle beskeder i en mappe ved at vælge

Menu

>

Beskeder

>

Slet beskeder

>

Alle læste

eller den ønskede mappe.