Nokia 2310 - Kontakter

background image

Kontakter

Du kan gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse og i SIM-korthukommelsen.
Den interne telefonbog kan indeholde op til 200 navne.

Du kan søge efter en kontakt ved at rulle ned i standbytilstand og indtaste de første bogstaver
i navnet. Rul til det ønskede navn.

Du kan også vælge

Menu

>

Kontakter

og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Tilføj kontakt

– for at gemme navne og telefonnumre i telefonbogen.

Kopiér

– for at kopiere alle navne og telefonnumre på én gang eller kopiere dem enkeltvis fra den interne

telefonbog til SIM-telefonbogen, eller omvendt.

Slet

– for at slette navne og telefonnumre fra telefonbogen, enkeltvist eller alle på èn gang.

Hurtigkald

– for at aktivere hurtigkaldsfunktionen og redigere de numre, der er tildelt hurtigkaldstasterne.

Egne numre

– for at få vist de telefonnumre, der er tildelt dit SIM-kort. Vises kun, hvis numrene er inkluderet på

SIM-kortet.

background image

19

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Indstillinger for kontakter

Vælg

Menu

>

Kontakter

>

Indstillinger

, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Hukommelse i brug

– for at vælge, om navne og telefonnumre skal gemmes på

Telefon

eller

SIM-kort

.

Når du skifter SIM-kort, vælges hukommelsen på dit

SIM-kort

automatisk.

Kontaktvisning

– for at vælge, hvordan navne og telefonnumre skal vises. Når du har åbnet

Detalj.

for en

kontakt, angives et navn eller telefonnummer, der er gemt i SIM-korthukommelsen, med

, mens et navn

eller telefonnummer, der er gemt i telefonens hukommelse, angives med

.

Hukommelsesstatus

– for at kontrollere, hvor mange navne og telefonnumre der allerede er gemt, og hvor

mange der endnu kan gemmes i hver telefonbog.