Nokia 2310 - Opkaldsinfo

background image

Opkaldsinfo

Telefonen registrerer numrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt
den omtrentlige varighed af dine opkald og antallet af sendte og modtagne beskeder.
Disse funktioner skal understøttes af netværket, og telefonen skal være tændt og inden
for netværkets tjenesteområde.

Vælg

Menu

>

Opkaldsinfo

>

Ubesvarede opkald

,

Indgående opkald

eller

Udgående opkald

>

Valg

for at få

vist tidspunktet for opkaldet, redigere, få vist eller ringe op til det registrerede telefonnummer, tilføje det
i telefonbogen eller på listen over frasorterede numre eller slette det fra listen over seneste opkald. Du kan også
sende en SMS-besked. Du kan nulstille listerne over de seneste opkald ved at vælge

Menu

>

Opkaldsinfo

>

Slet

seneste opkaldslister

og vælge de ønskede lister.

Vælg

Menu

>

Opkaldsinfo

>

Opkaldsvarighed

for at se den omtrentlige varighed af det seneste opkald, alle

indgående opkald, alle udgående opkald eller alle opkald.

Du kan nulstille tællerne ved at vælge

Nulstil tidstællere

, indtaste sikkerhedskoden og vælge

OK

.

Bemærk! Den egentlig fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af
netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

background image

20

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.