Nokia 2310 - Påmindelser

background image

Påmindelser

Du kan gemme en kort tekstnote sammen med en alarm ved at vælge

Menu

>

Påmindelser

>

Tilføj

ny

. Når tidspunktet for påmindelsen er nået, kan du stoppe alarmen ved at vælge

Afslut

eller

angive, at alarmen skal lyde igen om 10 minutter, ved at vælge

Udsæt

.

background image

25

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.