Nokia 2310 - Radio

background image

Radio

Du kan lytte til radioen med et headset eller den indbyggede højttaler. Lad headsettet være forbundet til
telefonen. Headsettets ledning fungerer som radioens antenne.

Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige
hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg

Menu

>

Radio

for at tænde radioen. Kanalens placeringsnummer, radiokanalens navn (hvis du har gemt

kanalen) og radiokanalens frekvens vises. Hvis du allerede har gemt radiokanaler, skal du rulle op eller ned til
den kanal, du vil lytte til, eller trykke på de tilsvarende taltaster for at vælge en radiokanals placering.

background image

24

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Radiofunktioner

Når radioen er tændt, skal du trykke på pil op eller pil ned på navigeringstasten og holde den nede for at starte
søgningen efter kanaler. Søgningen standses, når der bliver fundet en kanal. Du kan gemme kanalen og
frekvensen ved at vælge

OK

. Indtast herefter kanalens navn, og angiv den placering, hvor kanalen skal gemmes.

Når radioen er tændt, kan du justere radioens lydstyrke ved at rulle til venstre og højre med navigeringstasten.

Vælg

Valg

, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Sluk radioen

– for at slukke radioen.

Visualisering

>

Vis visualisering

>

Til

– for at få vist ændringer af radiolyden visuelt på telefonens skærm.

Hvis du vil ændre den måde, som ændringerne vises på, skal du vælge

Type af visualisering

.

Gem kanal

– for at gemme den radiokanal, du har fundet.

Autoindstilling

eller

Manuel indstil.

– automatisk eller manuel søgning efter en kanal.

Slet kanal

eller

Omdøb

– for at slette eller omdøbe en kanal.

Indstil frekvens

– for at indtaste den ønskede radiokanals frekvens.

Højttaler

eller

Headset

– for at lytte til radioen med et headset eller den indbyggede højttaler.

Radioalarm

– for at indstille det tidspunkt, hvor radioen skal tændes og fungere som alarmtone.

Du kan normalt foretage eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Under opkaldet slås
radiolyden fra.