Nokia 2310 - Tilbehør

background image

Tilbehør

Regnemaskine

Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg

Menu

>

Tilbehør

>

Regnemaskine

.

1. Tryk på 0 til 9 for at indsætte tal og på # for at indsætte et decimaltegn. Du kan skifte fortegn for det

indtastede tal ved at trykke på *.

2. Rul op eller ned for at vælge +, -, x eller / i højre side af skærmen.

3. Gentag trin 1 og 2, hvis det er nødvendigt.

4. Du kan få vist resultatet ved at vælge

Result.

.

Konvertering

Du kan omregne forskellige måleenheder ved at vælge

Menu

>

Tilbehør

>

Konvertering

. Du kan få adgang til

dine seneste fem omregninger (konverteringer) ved at vælge

Sen. 5 konvert.

. Du kan også vælge at bruge de

seks foruddefinerede enhedskategorier:

Temperatur

,

Vægt

,

Længde

,

Areal

,

Volumen

og

Valuta

.

Du kan tilføje dine egne omregninger ved at vælge

Konverteringer

.

Når du foretager en omregning, kan du bytte rundt på enhedernes placering i omregningen ved at rulle op
eller ned.

background image

26

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kalender

Vælg

Menu

>

Tilbehør

>

Kalender

for at åbne kalenderen i en 14-dages visning.

Komponist

Vælg

Menu

>

Tilbehør

>

Komponist

, og vælg en tone. Du kan oprette dine egne ringetoner ved

at angive noderne. Tryk f.eks. på 4 for at angive noden f. Tryk på 8 for at forkorte (-) og på 9 for
at forlænge (+) en node eller en pause. Tryk på 0 for at indsætte en pause, på * for at angive en
oktav og på # for at gøre tonen skarp (ikke tilgængelig for noderne e og b).

Når tonen er færdig, skal du vælge

Valg

>

Afspil

,

Gem

,

Tempo

,

Send

,

Ryd skærmen

eller

Afslut

.

Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.