Nokia 2310 - Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

background image

Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal
du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen,
og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke
om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste
autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan
kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra

én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.

2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se

henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

background image

29

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210.

Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række
efterfulgt af den nederste række.

4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/

batterycheck.

Hvis du vil oprette en SMS-besked, skal du indtaste den tyvecifrede kode, f.eks.
12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver, om koden kan godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge
batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er
godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens
ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

background image

30

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.