Nokia 2310 - Adgangskoder

background image

Adgangskoder

Sikkerhedskoden, som følger med telefonen, hjælper med at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Den forudindstillede kode er 12345.

PIN-koden, som følger med SIM-kortet, hjælper med at beskytte kortet mod uautoriseret brug. PIN2-koden,
som følger med visse SIM-kort, skal bruges til at få adgang til bestemte tjenester. Hvis du indtaster en forkert
PIN- eller PIN2-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at indtaste PUK- eller PUK2-koden. Hvis du ikke har
koderne, skal du kontakte din lokale tjenesteudbyder.

Vælg

Menu

>

Indstillinger

>

Sikkerhedsindstillinger

for at angive, hvordan telefonen skal bruge

adgangskoderne og sikkerhedsindstillingerne.