Nokia 2310 - Sikkerhed

background image

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at
få yderligere oplysninger.

TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan
forårsage interferens eller være farlig.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under
kørsel skal være trafiksikkerheden.

INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.

SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.

SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.

SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.

SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.

BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.

background image

7

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.

EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.

TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er
kompatible.

NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige
antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på
opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900- og GSM 1800-netværk.
Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.

Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden,
når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

background image

8

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne
enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på
alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske
have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være
begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som
ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres.
Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration
kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere
oplysninger.

background image

9

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.