Nokia 2310 - Kytkeminen päälle ja pois päältä

background image

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Pidä lopetusnäppäintä alaspainettuna.

Käytä puhelinta vain sen normaalissa käyttöasennossa.

Laitteessa on sisäinen antenni.

background image

11

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun
laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia
suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta
käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.

Huom! Älä koske tähän liittimeen, koska se on tarkoitettu vain valtuutetun
huoltohenkilöstön käyttöön.