Nokia 2310 - Asetukset

background image

Asetukset

Tässä valikossa voit muuttaa puhelimen asetuksia. Jos haluat palauttaa joidenkin
valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse

Alkup. asetusten palautus

.

Ääniasetukset

Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Ääniasetukset

ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Soittoääni

— Voit määrittää soittoäänen saapuvia puheluja varten.

Soiton voimakkuus

— Voit asettaa soittoäänien ja viestien merkkiäänien voimakkuuden. Jos asetat

Soiton

voimakkuus

-asetuksen tasolle 2 tai sen yläpuolelle, saapuvan puhelun soittoäänen voimakkuus kasvaa tasolta

1 sille tasolle, jonka olet asettanut saapuville puheluille.

Värinähälytys

— Voit asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin.

Viestin merkkiääni

— Voit asettaa äänen, joka kuuluu, kun saat tekstiviestin.

Varoitusäänet

— Voit asettaa puhelimesta kuulumaan merkkiäänen esimerkiksi silloin, kun akusta on

loppumassa virta.

Näyttöasetukset

Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Näyttöasetukset

ja jokin seuraavista:

Teemat

— Siirry haluamasi teeman kohdalle ja valitse

Valinn.

>

Ota käyttöön

tai

Muokkaa

sen mukaan,

haluatko ottaa teeman käyttöön vai muokata sitä.

Värimallit

— Voit muuttaa käytössä olevan teeman värimallia.

Virransäästökello

— Voit asettaa puhelimen näytönsäästäjäksi digitaalisen tai klassisen kellon ja näytön

pääsymbolit.

background image

20

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

Taustavalon aika

— Voit asettaa taustavalon näkymään 15 sekuntia (

Normaali

) tai 30 sekuntia (

Pidennetty

) tai

asettaa sen pois käytöstä (

Ei käytössä

). Vaikka asetukseksi olisi valittu

Ei käytössä

, taustavalo palaa 15

sekuntia, kun puhelimeen kytketään virta.

Näytönsäästäjä

— Voit ottaa näytönsäästäjän käyttöön tai pois käytöstä, asettaa ajan, jonka kuluttua

näytönsäästäjä tulee käyttöön (

Viive

), tai valita näytönsäästäjän kuvan (

Näytönsäästäjä

).

Profiilit

Muokkaamalla profiileja voit valita käyttöön tiettyjä ominaisuuksia, kuten soittoääniä ja näytönsäästäjän.

Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Profiilit

ja valitse muokattava profiili ja

Muokkaa

.

Aika-asetukset

Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Aika-asetukset

>

Kello

, jos haluat asettaa kellon näkyviin tai pois näkyvistä,

asettaa kellonajan tai muuttaa ajan esitystavan. Jos haluat asettaa päivämäärän, valitse

Päivämäärän asetus

.

Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan kellonajan ja päivämäärän uudelleen.

Puheluasetukset

Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Puheluasetukset

ja jokin seuraavista:

Soitonsiirto

(verkkopalvelu) — Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon.

Selaa haluamasi soitonsiirtovaihtoehdon kohdalle ja valitse

Ota käyttöön

, jos haluat ottaa soitonsiirron

käyttöön, ja valitse

Poista

, jos haluat poistaa sen käytöstä. Jos haluat tarkistaa, onko valittu vaihtoehto

käytössä, valitse

Tarkista tila

. Jos haluat määrittää viiveen tietyille soitonsiirtotoiminnoille, valitse

Valitse viive

(ei käytettävissä kaikille soitonsiirtotoiminnoille). Useita soitonsiirtoja voi olla käytössä yhtä aikaa. Kun

Siirrä

kaikki äänipuhelut

-vaihtoehto on valittu,

-symboli näkyy näytössä valmiustilassa. Jos haluat poistaa

kaikki soitonsiirrot käytöstä, valitse

Poista soitonsiirrot

.

Oman numeron lähetys

(verkkopalvelu) — Voit määrittää, että puhelinnumerosi näytetään

keskustelukumppanillesi tai piilotetaan häneltä.

background image

21

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

Automaattinen soitontoisto

— Voit asettaa puhelimen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään

kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu sitä ennen.

Koputuspalvelu

(verkkopalvelu) — Voit asettaa verkon ilmoittamaan sinulle uudesta saapuvasta puhelusta, kun

sinulla on toinen puhelu meneillään.

Puhelulinja

(verkkopalvelu) — Voit käyttää joko puhelulinjaa 1 tai 2 puhelujen soittamiseen tai estää

puhelulinjan valinnan, jos SIM-korttisi tukee kyseistä toimintoa.

Yleiset käyttöasetukset

Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Yleiset käyttöasetukset

>

Kielen valinta

, jos haluat valita näyttötekstien kielen,

Verkon valinta

, jos haluat asettaa puhelimen valitsemaan alueella käytettävissä olevan matkapuhelinverkon

automaattisesti,

Puhelimen kytkentä-ääni

, jos haluat valita, toistaako puhelin äänen, kun siihen kytketään

virta, tai

Tervehdysteksti

, jos haluat kirjoittaa viestin, joka näkyy hetken aikaa näytössä silloin, kun puhelimeen

kytketään virta.

Kuluasetukset

Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen,
laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Kuluasetukset

>

Maksettu puheaika

(verkkopalvelu), jos haluat nähdä maksettua

puheaikaa koskevia tietoja, valitse

Puhelujen kestot

, jos haluat asettaa puhelujen kestot näkyviin tai pois

näkyvistä, valitse

Puhelun tiedot

, jos haluat asettaa likimääräisen puheluajan näkyviin tai pois näkyvistä.

Huom! Kun sykäyksiä tai rahaa ei ole jäljellä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat
silti olla mahdollisia.

background image

22

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

Lisälaiteasetukset

Lisälaiteasetukset ovat näkyvissä vain, kun laitteeseen on liitetty jokin lisälaite.

Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Lisälaiteasetukset

>

Kuuloke

tai

Induktiosilm.

.

Voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti valitsemalla

Automaattinen

vastaus

. Jos soittoääneksi on asetettu

Piippaus

tai käytössä on

Äänetön

-profiili, automaattinen vastaus

ei ole käytössä.

Oikean valintanäppäimen asetukset

Voit valita valmiustilassa

Siirry

-vaihtoehdon, jolla saat linkkiluettelon näkyviin. Jos haluat määrittää nämä

linkit tai asettaa ne tiettyyn järjestykseen, valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Oikean valintanäpp. asetukset

. Jos

haluat valita toimintoja linkkeihin, valitse

Tee valinnat

, jos haluat vaihtaa linkkien järjestystä luettelossa,

valitse

Järjestä

.