Nokia 2310 - Ekstrat

background image

Ekstrat

Laskin

Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Valitse

Valikko

>

Ekstrat

>

Laskin

.

1. Näppäile numeroita painamalla näppäimiä 0 - 9. Saat desimaalierottimen painamalla #-näppäintä.

Jos haluat vaihtaa näppäilemäsi numeron etumerkin, paina *-näppäintä.

2. Voit valita merkit +, -, x tai / näytön oikeasta reunasta selaamalla ylös tai alas.

3. Toista tarvittaessa vaiheet 1 ja 2.

4. Kun haluat nähdä tuloksen, valitse

Tulos

.

background image

25

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

Muunnin

Jos haluat muuntaa mittayksiköitä, valitse

Valikko

>

Ekstrat

>

Muunnin

. Jos haluat käyttää jotakin viidestä

viimeksi tekemästäsi muunnoksesta, valitse

5 viime muunn.

. Voit myös halutessasi käyttää jotakin seuraavista

kuudesta valmiiksi määritetystä yksikköluokasta:

Lämpötila

,

Paino

,

Pituus

,

Pinta-ala

,

Tilavuus

ja

Valuutta

.

Jos haluat lisätä omia muunnoksia, valitse

Omat muunn.

.

Kun suoritat muunnoksen, voit vaihtaa muunnettavien yksiköiden paikkaa selaamalla ylös tai alas.

Kalenteri

Voit avata kalenterin 2 viikon näkymän valitsemalla

Valikko

>

Ekstrat

>

Kalenteri

.

Soittoäänten sävellys

Valitse

Valikko

>

Ekstrat

>

Soittoäänten sävellys

ja ääni. Voit luoda omia soittoääniä

kirjoittamalla nuotit. Kun painat esimerkiksi 4-näppäintä, saat f-nuotin. Painamalla 8-
näppäintä voit lyhentää (-) ja painamalla 9-näppäintä voit pidentää (+) nuottia tai taukoa.
Painamalla 0-näppäintä voit lisätä tauon, painamalla *-näppäintä voit asettaa oktaavin ja
painamalla #-näppäintä voit korottaa nuotin (paitsi nuotit e ja b).

Kun olet säveltänyt soittoäänen, valitse

Valinn.

>

Kuuntele

,

Tallenna

,

Tempo

,

Lähetä

,

Tyhjennä

tai

Poistu

.

Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.