Nokia 2310 - Puhelinluettelo

background image

Puhelinluettelo

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin muistiin. Sisäiseen
puhelinluetteloon voi tallentaa enintään 200 nimeä.

Jos haluat etsiä nimen, selaa alaspäin valmiustilassa ja kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet.
Siirry haluamasi nimen kohdalle.

Voit myös valita

Valikko

>

Puhelinluettelo

ja jonkin seuraavista:

Lisää nimi

— Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluetteloon.

Kopioi

— Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa sisäisestä

puhelinluettelosta SIM-kortin puhelinluetteloon tai päinvastoin.

Poista

— Voit poistaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluettelosta yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa.

Pikavalinta

— Voit ottaa käyttöön pikavalintatoiminnon ja muokata pikavalintanäppäimille määritettyjä

numeroita.

Omat numerot

— Voit tarkastella SIM-kortilla olevia puhelinnumeroita, jos kortti sisältää numeroita.

background image

18

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

Puhelinluettelon asetukset

Valitse

Valikko

>

Puhelinluettelo

>

Asetukset

ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Käytettävä muisti

— Voit valita, onko nimien ja puhelinnumeroiden tallennuspaikka

Puhelin

vai

SIM-kortti

.

Kun vaihdat SIM-kortin, muistiksi tulee automaattisesti

SIM-kortti

.

Luettelon selaustapa

— Voit valita nimien ja puhelinnumeroiden näyttötavan. Kun tarkastelet yhteystiedon

lisätietoja (

Tiedot

), SIM-kortin muistiin tallennetun nimen tai puhelinnumeron symboli on

. Jos nimi

tai puhelinnumero on tallennettu puhelimen muistiin, symboli on

.

Muistin tila

— Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa kumpaankin puhelinluetteloon on jo

tallennettu ja kuinka monta niihin voidaan vielä tallentaa.