Nokia 2310 - Viestit

background image

Viestit

Viestipalveluita voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.

Viestiasetukset

Voit muokata viestiasetuksia valitsemalla

Valikko

>

Viestit

>

Viestiasetukset

ja valitsemalla sitten jonkin

seuraavista:

Lähetysprofiili

— Valitse

Viestikeskuksen numero

, jos haluat tallentaa puhelinnumeron, joka tarvitaan teksti- ja

kuvaviestien lähettämiseen. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi. Valitse viestityyppi (

Teksti

,

Faksi

,

Hakulaite

tai

Sähköposti

) valitsemalla

Viestin lähetysmuoto

(verkkopalvelu). Valitse

Viestien voimassaoloaika

(verkkopalvelu), jos haluat valita, kuinka kauan verkko yrittää lähettää viestisi sen vastaanottajalle.

Merkistötuki

(verkkopalvelu) — Voit määrittää tekstiviestin lähetyksessä käytettäväksi koodaustavaksi

Täysi

tai

Suppea

.

Numeroseulonta

— Voit tarkastella tai muokata seulottuja numeroita. Seulotuista numeroista saapuneet

viestit tallentuvat suoraan

Seulotut viestit

-kansioon.

background image

16

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

Kirjoita viesti

Laitteella voidaan lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään
kahden tai useamman viestin sarjana. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit,
joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää
tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten (esimerkiksi kiinan) merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Käytettävissä olevien merkkien määrä ja moniosaisen viestin nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa
yläkulmassa (esimerkiksi 918/1).

1. Valitse

Valikko

>

Viestit

>

Kirjoita viesti

.

2. Kirjoita viesti.

3. Kun haluat lähettää viestin, valitse

Valinn.

>

Lähetä

, näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja valitse

OK

.

Huom! Lähetettäessä viestejä laitteen näyttöön voi tulla teksti

Viesti lähetetty

. Teksti osoittaa, että laite on

lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on
vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Saapuneet, Lähetetyt ja Luonnokset

Kun vastaanotat tekstiviestejä, uusien viestien määrä ja

näkyvät valmiustilassa. Valitse

Näytä

, jos

haluat nähdä viestit heti, tai valitse

Poistu

, jos haluat tarkastella niitä myöhemmin valikossa

Valikko

>

Viestit

>

Saapuneet

.

Luonnokset

-kansiossa voit tarkastella

Tallenna viesti

-komennolla tallentamiasi viestejä.

Lähetetyt

-kansiossa

voit tarkastella lähettämiesi viestien kopioita.

Chat

Voit keskustella muiden kanssa käyttämällä

Chat

-sovellusta (verkkopalvelu). Kukin chat-viesti lähetetään

erillisenä tekstiviestinä. Chat-keskustelun aikana vastaanotettuja ja lähetettyjä viestejä ei tallenneta.

Kun haluat aloittaa chat-keskustelun, valitse

Valikko

>

Viestit

>

Chat

. Jos luet saamaasi tekstiviestiä,

valitse

Valinn.

>

Chat

.

background image

17

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

Kuvaviestit

Voit vastaanottaa ja lähettää kuvia sisältäviä viestejä (verkkopalvelu). Saapuneet kuvaviestit tallentuvat

Saapuneet

-kansioon. Kukin kuvaviesti sisältää useita tekstiviestejä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi

maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.

Huom! Kuvaviestitoimintoa voidaan käyttää vain, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja tukee sitä.
Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla yhteensopivilla laitteilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet.
Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Poista viestejä

Jos haluat poistaa kaikki luetut viestit tai kaikki kansiossa olevat viestit, valitse

Valikko

>

Viestit

>

Poista

viestejä

>

Kaikki luetut

tai haluamasi kansio.