Nokia 2310 - Lataaminen ja purkaminen

background image

Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen
täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun
puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa
akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, voi olla tarpeen kytkeä laturi
laitteeseen, irrottaa se ja aloittaa lataus kytkemällä se uudelleen laitteeseen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska
ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin
puhelimella voi soittaa puheluja.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän,
suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia
akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun
voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun
tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä
akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen
reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten
määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

background image

27

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.