Nokia 2310 - 6. Lisälaitteet

background image

6. Lisälaitteet

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita:

Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

background image

30

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.