Nokia 2310 - Nokia 2310

background image

Nokia 2310 -käyttöohje

9248495

2. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA vakuuttaa täten että RM-189 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen
keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä
lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista
lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights
reserved.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan ”sellaisenaan”. Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa
takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin
määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja
-määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9248495 / 2. painos

0434

background image

3

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.