Nokia 2310 - Turvallisuutesi vuoksi

background image

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai
vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta
ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.

SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.

SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.

SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.

SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaalla.

KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

background image

6

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista tärkeistä tiedoista.

YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä
yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta
kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Anna hätänumero ja paina
soittonäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900- ja GSM 1800 -verkoissa. Lisätietoja verkoista
saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.

Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä
kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

background image

7

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.

Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista
määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa
matkapuhelinverkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa. Palveluntarjoaja
antaa tarvittaessa lisätietoja niiden käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka
vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkut verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja
palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkut laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne
eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia, kuten valikoiden nimien, järjestyksen ja
kuvakkeiden muutoksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

background image

8

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved

.