Nokia 2310 - Tunnusluvut

background image

Tunnusluvut

Tämän puhelimen mukana tulevan suojakoodin avulla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Koodin
tehdasasetus on 12345.

SIM-kortin mukana tulevan PIN-koodin avulla voit estää kortin luvattoman käytön. Joidenkin SIM-korttien
mukana tulevaa PIN2-koodia tarvitaan käytettäessä tiettyjä palveluja. Jos näppäilet PIN- tai PIN2-koodin
väärin kolme kertaa peräkkäin, laite pyytää antamaan PUK- tai PUK2-koodin. Jos sinulla ei ole näitä koodeja,
pyydä ne paikalliselta palveluntarjoajaltasi.

Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Suojausasetukset

, jos haluat määrittää, miten tunnuslukuja ja suojausasetuksia

käytetään puhelimen kanssa.