Nokia 2310 - יומן שיחות

background image

תוחיש ןמוי

<

טירפת

רחב

ותוא קוחמל וא ;תוכסוממה םירפסמה תמישרל וא םינופלטה רפסל ותוא ףיסוהל ;םושרה ןופלטה רפסמל גייחל וא גיצהל ,ךורעל

ןמוי

<