Nokia 2310 - De SIM-kaart en batterij installeren

background image

De SIM-kaart en batterij installeren

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider,
netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

Deze telefoon is bestemd voor gebruik met een BL-5C-batterij.

1. Druk op de ontgrendeling en verschuif de achtercover om deze te verwijderen (1). Trek de batterij naar

boven om deze te verwijderen (2).

2. Trek de SIM-kaarthouder voorzichtig bij de uitsparing naar boven (3). Plaats de SIM-kaart in de houder

en zorg er daarbij voor dat de afgeronde hoek zich rechtsboven bevindt en het goudkleurige contactgebied
naar beneden is gericht (4). Sluit de SIM-kaarthouder en druk erop totdat deze vastklikt (5).

3. Plaats de batterij en achtercover terug (6, 7).

background image

10

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Opmerking: Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een
ander apparaat is verbonden als u de covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet
aan terwijl u de covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.