Nokia 2310 - De telefoon in- en uitschakelen

background image

De telefoon in- en uitschakelen

Druk op de eindetoets en houd deze enige tijd ingedrukt.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Uw apparaat heeft een interne antenne.

background image

11

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden
vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de
gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de
prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te
raken wanneer u het apparaat gebruikt.

Opmerking: Raak de aansluiting niet aan. Deze is alleen bedoeld voor gebruik door
bevoegd onderhoudspersoneel.