Nokia 2310 - De toetsen blokkeren

background image

De toetsen blokkeren

Selecteer in de stand-by modus

Menu

en druk kort op * om de toetsen te vergrendelen zodat er niet per

ongeluk op een toets kan worden gedrukt; selecteer

Vrijgev.

en druk kort op * om de vergrendeling op te heffen.

Als u de toetsen automatisch na een vooraf opgegeven tijdsduur wilt vergrendelen wanneer de telefoon in de
stand-by modus staat en er geen functie van de telefoon is gebruikt, selecteert u

Menu

>

Instellingen

>

Telefooninstellingen

>

Instellingen voor toetsenblokkering

>

Automatische toetsenblokk.

>

Aan

. Selecteer

Toetsenblokkeringscode

om in te stellen dat naar de beveiligingscode wordt gevraagd wanneer u de

vergrendeling opheft.

Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het
alarmnummer in en druk op de beltoets. Mogelijk wordt het alarmnummer dat u intoetst niet weergegeven in het scherm.

background image

13

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.