Nokia 2310 - Bellen en een oproep beantwoorden

background image

Bellen en een oproep beantwoorden

Als u wilt bellen, toets u het telefoonnummer in (eventueel inclusief de landcode en het netnummer). Druk op
de beltoets om het nummer te kiezen. Blader naar rechts of links om het volume van het luistergedeelte of de
hoofdtelefoon tijdens een gesprek te verhogen of te verlagen.

Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal vijf personen aan hetzelfde gesprek
kunnen deelnemen. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, selecteert u

Opties

>

Nieuwe oproep

. Selecteer

desgewenst

Wissen

om het scherm te wissen. Toets het gewenste nummer in en druk op de beltoets. Als

de nieuwe oproep wordt beantwoord, betrekt u de deelnemer bij het gesprek door

Opties

>

Conferentie

te

selecteren.

Druk op de beltoets om een inkomende oproep te beantwoorden. Als u de oproep wilt weigeren zonder deze
te beantwoorden, drukt u op de eindetoets.