Nokia 2310 - 3. Tekst invoeren

background image

3. Tekst invoeren

U kunt tekst intoetsen via normale tekstinvoer

of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek

.

Als u de normale tekstinvoer wilt gebruiken, drukt u herhaaldelijk op de toets totdat de letter verschijnt. Als u
de methode van tekstvoorspelling wilt inschakelen tijdens het invoeren van tekst, selecteert u

Opties

>

Woordenboek

en de gewenste taal. U schakelt de tekstvoorspelling uit door

Opties

>

Woordenbk uit

te

selecteren.

Bij de methode voor tekstvoorspelling drukt u slechts eenmaal op elke toets voor één letter. Als het gewenste
woord wordt weergegeven, drukt u op 0 en toetst u het volgende woord in. Als u het woord wilt wijzigen, drukt
u op * totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Als een vraagteken (?) achter het woord wordt
weergegeven, staat het woord niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen,
selecteert u

Spellen

, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en selecteert u

OK

.

Tips voor het intoetsen van tekst: als u een spatie wilt invoegen, drukt u op 0. Als u snel de methode voor
tekstinvoer wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op # en controleert u het symbool bovenaan in het scherm.
Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Druk op * voor een lijst met speciale
tekens als u tekst invoert via de methode voor gewone tekstinvoer. Als u tekst invoert via de methode voor
tekstinvoer met woordenboek, houdt u * ingedrukt voor een lijst met speciale tekens.
Als u het wissen van het bericht in het bewerkingsvenster ongedaan wilt maken, selecteert u

Opties

>

Wissen ophffn

.

background image

15

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.