Nokia 2310 - Berichten

background image

Berichten

De berichtdiensten kunnen alleen worden gebruikt als deze worden ondersteund door uw netwerk
of serviceprovider.

Berichtinstellingen

Als u de berichtinstellingen wilt wijzigen, selecteert u

Menu

>

Berichten

>

Berichtinstellingen

en maakt u een

keuze uit het volgende:

Verzendprofiel

— Selecteer

Nummer berichtencentrale

om het telefoonnummer op te slaan dat vereist is voor

het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten. Dit nummer krijgt u van uw netwerkoperator. Selecteer

Berichten verzenden als

(netwerkdienst) om het berichttype (

Tekst

,

Fax

,

Semafoon

of

E-mail

) te kiezen.

Selecteer

Geldigheid van berichten

(netwerkdienst) om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen uw

bericht af te leveren.

Tekenondersteuning

(netwerkdienst) — Hiermee stelt u in of de codering

Volledig

of

Gereduceerd

wordt

gebruikt tijdens het verzenden van een tekstbericht.

Gefilterde nummers

— Hiermee kunt u de lijst met gefilterde nummers weergeven of bewerken. Berichten van

gefilterde nummers worden rechtstreeks opgeslagen in de map

Gefilterde berichten

.

background image

16

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Bericht schrijven

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere
berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in
rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen
meer ruimte in beslag waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen
wordt rechtsboven in het scherm weergegeven
(bijvoorbeeld 918/1).

1. Selecteer

Menu

>

Berichten

>

Bericht schrijven

.

2. Toets het bericht in.

3. Selecteer

Opties

>

Verzenden

, toets het telefoonnummer van de ontvanger in en selecteer

OK

om het

bericht te verzenden.

Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, kan het zijn dat op het apparaat de melding

Bericht verzonden

wordt

weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale
dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie.
Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.

Inbox, Verzonden items en Concepten

Als u tekstberichten hebt ontvangen, wordt in de stand-by modus het aantal nieuwe berichten
en

weergegeven. Selecteer

Tonen

om de berichten direct weer te geven of selecteer

Uit

om de

berichten later weer te geven in

Menu

>

Berichten

>

Inbox

.

In

Concepten

kunt u de berichten bekijken die u hebt opgeslagen met

Bericht opslaan

. In

Verzonden items

kunt u de berichten bekijken die u hebt verzonden.

background image

17

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chatten

U kunt met

Chatten

(netwerkdienst) tekstberichten uitwisselen met anderen. Elk chatbericht wordt verzonden

als een afzonderlijk tekstbericht. De berichten die tijdens een chatsessie worden ontvangen en verzonden,
worden niet opgeslagen.

Als u een chatsessie wilt starten, selecteert u

Menu

>

Berichten

>

Chatten

of selecteert u

Opties

>

Chatten

tijdens het lezen van een ontvangen tekstbericht.

Beeldberichten

U kunt berichten met afbeeldingen verzenden en ontvangen (netwerkdienst). Ontvangen afbeeldingberichten
worden opgeslagen in

Inbox

. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit meerdere tekstberichten. Het verzenden

van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.

Opmerking: De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw netwerkoperator of serviceprovider
hiervoor ondersteuning biedt. Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten
ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het
ontvangende apparaat.

Berichten verwijderen

Als u alle gelezen berichten of alle berichten in een map wilt verwijderen, selecteert u

Menu

>

Berichten

>

Berichten verwijderen

>

Alle gelezen

of de gewenste map.