Nokia 2310 - Contacten

background image

Contacten

U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de
SIM-kaart. In het geheugen van de telefoon kunnen maximaal 200 namen worden opgeslagen.

Zoek een contact door in de stand-by modus omlaag te bladeren en de eerste letters van de naam
in te toetsen. Ga naar de gewenste naam.

U kunt ook

Menu

>

Contacten

selecteren en een keuze maken uit de volgende opties:

background image

18

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Contact toevoegen

— Hiermee kunt u namen en nummers opslaan in de lijst met contacten.

Kopiëren

— Hiermee kunt u namen en nummers afzonderlijk of allemaal tegelijk kopiëren van het interne

geheugen naar het geheugen van de SIM-kaart en omgekeerd.

Verwijderen

— Hiermee kunt u namen en nummers afzonderlijk of allemaal tegelijk verwijderen uit de lijst met

contacten.

Snelkeuze

— Hiermee kunt u de snelkeuzetoetsen activeren en de nummers wijzigen die aan de sneltoetsen zijn

toegewezen.

Eigen nummers

— Hiermee kunt u de telefoonnummers bekijken die aan uw SIM-kaart zijn toegewezen, als de

nummers op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

Instellingen voor contacten

Selecteer

Menu

>

Contacten

>

Instellingen

en selecteer een van de volgende opties:

Gebruikt geheugen

— Hiermee kunt u opgeven of namen en nummers worden opgeslagen in het geheugen

van de

Telefoon

of het geheugen van de

SIM-kaart

. Wanneer u de SIM-kaart wijzigt, wordt automatisch

het geheugen van de

SIM-kaart

geselecteerd.

Weergave Contacten

— Hiermee kunt u aangeven hoe namen en telefoonnummers worden weergegeven.

Wanneer u de

Details

van een contactpersoon weergeeft, wordt

weergegeven bij namen en nummers

die zijn opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart en wordt

weergegeven bij namen en nummers

die zijn opgeslagen in het interne telefoonboek.

Geheugenstatus

— Hiermee kunt u controleren hoeveel namen en nummers al zijn opgeslagen en hoeveel

namen en nummers nog kunnen worden opgeslagen in de lijsten.