Nokia 2310 - Extra’s

background image

Extra's

Rekenmachine

Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor
eenvoudige berekeningen.

Selecteer

Menu

>

Extra's

>

Rekenmachine

.

1. Druk op 0 tot 9 om cijfers in te voegen en op # om een decimaalteken in te voegen. Druk op * als u het teken

van het ingevoerde cijfer wilt wijzigen.

2. Blader omhoog of omlaag om +, -, x of / op de rechterkant van het scherm te selecteren.

3. Herhaal indien nodig stap 1 en 2.

4. Als u de uitkomst wilt berekenen, selecteert u

=

.

Omrekenen

Als u andere maateenheden wilt omrekenen, selecteert u

Menu

>

Extra's

>

Omrekenen

. U kunt de laatste vijf

conversies bekijken door

Ltste 5 conv.

te selecteren. U kunt ook kiezen uit zes gedefinieerde categorieën:

Temperatuur

,

Gewicht

,

Lengte

,

Oppervlakte

,

Volume

en

Valuta

.

Als u eigen conversies wilt toevoegen, selecteert u

Mijn conversies

.

Als u in een conversie omhoog of omlaag bladert, kunt u de positie van de eenheden in de conversie
omwisselen.

Kalender

Selecteer

Menu

>

Extra's

>

Kalender

om de kalender in een weergave met twee weken te openen.

background image

26

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Componist

Selecteer

Menu

>

Extra's

>

Componist

en een toon. Maak zelf beltonen door de noten in te

toetsen. Druk bijvoorbeeld op 4 voor de noot f. Druk op 8 om de toon of rust te verkorten (-) en
druk op 9 om de toon of rust te verlengen (+). Druk op 0 om een rust in te voegen, * om het
octaaf in te stellen en # om de noot scherp te maken (niet beschikbaar voor e en b).

Wanneer de toon gereed is, selecteert u

Opties

>

Afspelen

,

Opslaan

,

Tempo

,

Verzenden

,

Scherm

wissen

of

Afsluiten

.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de
gebruiksduur van de batterij af.