Nokia 2310 - Herinneringen

background image

Herinneringen

Als u een korte tekstnotitie met een waarschuwingssignaal wilt opslaan, selecteert u

Menu

>

Herinneringen

>

Nieuw

. Als het ingestelde tijdstip is bereikt, selecteert u

Stop

om het alarmsignaal

uit te schakelen of

Uitstel

om het alarm na 10 minuten opnieuw af te laten gaan.