Nokia 2310 - Instellingen

background image

Instellingen

In dit menu kunt u verschillende instellingen van de telefoon wijzigen. Selecteer

Fabrieksinstell.

herstellen

om een aantal menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden in te stellen.

Tooninstellingen

Selecteer

Menu

>

Instellingen

>

Tooninstellingen

en selecteer een van de volgende opties:

Type beltoon

— Hiermee stelt u de toon voor inkomende oproepen in.

Beltoonvolume

— Hiermee stelt u het volume voor de beltonen en waarschuwingstonen in. Als u

Beltoonvolume

instelt op niveau 2 of hoger, stijgt het volume van niveau 1 naar het niveau voor inkomende

oproepen.

Trilsignaal

— Hiermee stelt u in dat de telefoon trilt wanneer u een gesprek of tekstbericht ontvangt.

background image

20

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Berichtensignaaltoon

— Hiermee kunt u de toon selecteren die moet klinken als een tekstbericht binnenkomt.

Waarschuwingstonen

— Hiermee kunt u waarschuwingssignalen instellen, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit

van de batterij laag is.

Weergave-instellingen

Selecteer

Menu

>

Instellingen

>

Weergave-instellingen

en maak een keuze uit het volgende:

Thema's

— Ga naar het gewenste thema en selecteer

Opties

>

Activeren

of

Bewerken

om het thema te

activeren of te bewerken.

Kleurenschema's

om het kleurenschema van het geselecteerde thema te wijzigen.

Energiebesparing klok

— Hiermee kunt u de digitale of klassieke klok en alle indicatoren in het scherm

weergeven als een screensaver.

Duur achtergrondlicht

— Hiermee kunt u instellen of de achtergrondverlichting 15 seconden moet worden

ingeschakeld (

Normaal

), 30 seconden (

Uitgebreid

) of helemaal niet (

Uit

). Zelfs als de achtergrondverlichting

is ingesteld op

Uit

, wordt deze gedurende 15 seconden ingeschakeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Screensaver

— Hiermee kunt u de screensaver in- of uitschakelen, de tijd instellen waarna de screensaver

wordt ingeschakeld (

Time-out

) of de afbeelding voor de screensaver selecteren (

Screensaver

).

Profielen

U kunt de profielen aanpassen voor bepaalde functies, zoals beltonen en de screensaver.

Selecteer

Menu

>

Instellingen

>

Profielen

, selecteer het profiel dat u wilt wijzigen en selecteer

Aanpassen

.

Tijdinstellingen

Selecteer

Menu

>

Instellingen

>

Tijdinstellingen

>

Klok

om de klok weer te geven of te verbergen, de tijd

in te stellen en de tijdnotatie te wijzigen. Als u de datum wilt instellen, selecteert u

Datum instellen

.

Als de batterij uit de telefoon verwijderd is geweest, moet u de tijd en datum mogelijk opnieuw instellen.

background image

21

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Oproepinstellingen

Selecteer

Menu

>

Instellingen

>

Oproepinstellingen

en maak een keuze uit de volgende opties:

Doorschakelen

(netwerkdienst) — Hiermee kunt u de inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemail

of naar een ander telefoonnummer. Ga naar de gewenste doorschakeloptie en selecteer

Activeren

om de

doorschakeloptie in te schakelen en

Annuleren

om de doorschakeloptie uit te schakelen. Als u wilt controleren

of de geselecteerde optie geactiveerd is, selecteert u

Status contr.

. Als u een vertraging voor het doorschakelen

wilt opgeven, selecteert u

Vertraging inst.

(niet beschikbaar voor alle doorschakelopties). Er kunnen

verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn. Wanneer

Alle spraakoproepen doorschakelen

is

geactiveerd, wordt

in het scherm weergegeven in de stand-by modus. Als u alle doorschakelingen wilt

annuleren, selecteert u

Alle doorschakelingen annuleren

.

Identificatie verzenden

(netwerkdienst) — Hiermee kunt u instellen dat uw telefoonnummer moet worden

weergegeven of verborgen voor de persoon die u belt.

Automatisch opnw kiezen

— Hiermee kunt u instellen dat maximaal tien pogingen moeten worden gedaan

om verbinding te maken na een mislukte kiespoging.

Opties wachtfunctie

(netwerkdienst) — Hiermee kunt u instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een

nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert.

Lijn uitgaande oproepen

(netwerkdienst) — Hiermee kunt u instellen of lijn 1 of 2 wordt gebruikt om te

telefoneren of kunt u het selecteren van een lijn voorkomen als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Telefooninstellingen

Selecteer

Menu

>

Instellingen

>

Telefooninstellingen

>

Taal

om de gewenste taal voor schermteksten

te selecteren,

Netwerk selecteren

om in te stellen dat automatisch een cellulair netwerk moet worden

geselecteerd dat in uw regio beschikbaar is of om het gewenste netwerk handmatig te selecteren,

Starttoon

om te selecteren of er een toon klinkt wanneer de telefoon wordt ingeschakeld of

Welkomstbericht

om een

bericht in te toetsen dat kort in het scherm wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

background image

22

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kosteninstellingen

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk
van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer

Menu

>

Instellingen

>

Kosteninstellingen

>

Prepaid-tegoed

(netwerkdienst) om informatie weer

te geven over het prepaid-tegoed,

Timer bij oproep

om tijdsweergave tijdens een gesprek in of uit te schakelen,

Samenvatting oproep

om de weergave van de gespreksduur na een gesprek in of uit te schakelen.

Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u mogelijk nog wel bellen
naar het geprogrammeerde alarmnummer.

Instellingen toebehoren

De opties voor de instellingen van toebehoren zijn alleen zichtbaar nadat er een toebehoren op de telefoon is
aangesloten.

Selecteer

Menu

>

Instellingen

>

Instellingen toebehoren

>

Hoofdtelefoon

of

Hoorappraat

.

Selecteer

Automatisch opnemen

om in te stellen dat inkomende oproepen automatisch worden beantwoord.

Als de beltoon is ingesteld op

1 x piepen

of als het actieve telefoonprofiel

Stil

is, is het automatisch

beantwoorden uitgeschakeld.

Instellingen voor de rechterselectietoets

Als u in de stand-by modus

Ga naar

selecteert, opent u de lijst met snelkoppelingen. Als u snelkoppelingen

wilt instellen of rangschikken, selecteert u

Menu

>

Instellingen

>

Instell. rechterselectietoets

. Selecteer

Selectieopties

om functies voor snelkoppelingen te selecteren en selecteer

Ordenen

om de volgorde van de

snelkoppelingen in de lijst te wijzigen.

background image

23

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.