Nokia 2310 - Oproepinfo

background image

Oproepinfo

Uw telefoon registreert het aantal gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte
van uw gesprekken en het aantal verzonden en ontvangen berichten. Het netwerk moet deze

background image

19

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

functies ondersteunen en de telefoon moet zijn ingeschakeld en zich binnen het gebied van de netwerkdienst
bevinden.

Wanneer u

Menu

>

Oproepinfo

>

Gemiste oproepen

,

Ontvangen oproepen

of

Gekozen nummers

>

Opties

selecteert, kunt u de tijd van het gesprek weergeven, het geregistreerde nummer bewerken, weergeven of
bellen, het nummer toevoegen aan de lijst met contacten of aan de lijst met gefilterde nummers of het
nummer verwijderen uit de lijst met laatste oproepen. Tevens kunt u een tekstbericht verzenden. Als u de lijst
met laatste oproepen opnieuw wilt instellen, selecteert u

Menu

>

Oproepinfo

>

Laatste opr. verwijderen

en de

gewenste lijsten.

Selecteer

Menu

>

Oproepinfo

>

Oproepduur

om de duur van het laatste gesprek, van alle ontvangen of alle

gekozen oproepen of van alle gesprekken weer te geven.

Als u de gesprekstellers opnieuw wilt instellen, selecteert u

Timers op nul zetten

, toetst u de beveiligingscode in

en selecteert u

OK

.

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten, kan variëren, afhankelijk
van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.