Nokia 2310 - Radio

background image

Radio

U kunt naar de radio luisteren met een hoofdtelefoon of met de luidspreker. Houd de hoofdtelefoon
aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als radioantenne.

Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog
geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt
gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer

Menu

>

Radio

om de radio in te schakelen. Het volgnummer, de naam van het radiostation (als u het

kanaal hebt opgeslagen) en de frequentie van het radiostation worden weergegeven. Als u reeds radiostations
hebt opgeslagen, bladert u naar het kanaal waarnaar u wilt luisteren of drukt u op de bijbehorende
nummertoetsen om een volgnummer te selecteren.

Radiofuncties

Wanneer de radio is ingeschakeld, houdt u de bladertoets ingedrukt om een kanaal te zoeken. Het zoeken stopt
wanneer er een kanaal wordt gevonden. Als u het kanaal wilt opslaan, selecteert u

OK

om de frequentie in te

stellen, de naam van het kanaal op te geven en de locatie te selecteren waar u het wilt opslaan.

Wanneer de radio is ingeschakeld, bladert u naar links of rechts om het volume van de radio aan te passen.

background image

24

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Selecteer

Opties

en maak een keuze uit het volgende:

Uitzetten

— Hiermee schakelt u de radio uit.

Visualisatie

>

Visualisatie weergeven

>

Aan

— Hiermee geeft u op dat wijzigingen in het radiogeluid visueel

in het scherm van de telefoon moeten worden weergegeven. Als u de wijzigingen op een andere manier wilt
weergeven, selecteert u

Visualisatietype

.

Kanaal opslaan

— Hiermee slaat u het radiokanaal op dat u hebt gevonden.

Autom. afstem.

of

Handm. afstem.

— Hiermee zoekt u het kanaal automatisch of handmatig.

Kanaal verwijd.

of

Naam wijzigen

— Hiermee verwijdert u het kanaal of geeft u het een nieuwe naam.

Stel freq. in

— Hiermee geeft u de frequentie van het gewenste radiokanaal op.

Luidspreker

of

Hoofdtelefoon

— Hiermee luistert u naar de radio met behulp van de luidspreker of

hoofdtelefoon.

Klokradio

— Hiermee wordt de tijd ingesteld om de radio in te schakelen als alarmtoon.

U kunt gewoonlijk bellen of een inkomende oproep beantwoorden terwijl u naar de radio luistert.
Tijdens het gesprek wordt het geluid van de radio uitgeschakeld.