Nokia 2310 - Spelletjes

background image

Spelletjes

Elk spelletje heeft een korte Help-tekst.

Als u de instellingen voor spelletjes wilt wijzigen, selecteert u

Menu

>

Spelletjes

>

Instellingen

.

U kunt geluiden (

Spelgeluiden

) en trillingen (

Trillen

) voor spelletjes instellen.

background image

25

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.