Nokia 2310 - Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

background image

Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door
de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat
en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.

Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt
om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar
de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de
echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de
plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool

met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.

2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u

op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

background image

29

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Kras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld

12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan. De 20-cijferige
code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de
onderste rij.

4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op

www.nokia.com/batterycheck te volgen.

Als u een tekstbericht wilt maken, toetst u de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld
12345678919876543210) en stuurt u het bericht naar +44 7786 200276.

Er zijn nationale en internationale operatorkosten van toepassing.

U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.

Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele
Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het
gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige
prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het
apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

background image

30

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.