Nokia 2310 - Gedeeld geheugen

background image

Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen:

Berichten

en

Componist

.

Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige
functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel tekstberichten opslaat, kan het gebeuren dat al het
beschikbare geheugen wordt gebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergeven dat het
geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit
geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn
opgeslagen. Aan sommige functies, zoals

Contacten

, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid

geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.