Nokia 2310 - Toegangscodes

background image

Toegangscodes

De beveiligingscode die bij de telefoon wordt geleverd, beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik.
De standaardcode is 12345.

De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN2-code die
bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is nodig voor toegang tot sommige diensten. Als u driemaal na elkaar
een onjuiste PIN- of PIN2-code invoert, wordt u gevraagd de PUK- of PUK2-code in te toetsen. Neem contact
op met uw serviceprovider als u niet over deze codes beschikt.

Selecteer

Menu

>

Instellingen

>

Beveiligingsinstellingen

om in te stellen hoe de telefoon de toegangscodes en

beveiligingsinstellingen moet gebruiken.