Nokia 2310 - Voor uw veiligheid

background image

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige
gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar
zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen.
De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief
beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische
apparatuur.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in
vliegtuigen.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of
chemicaliën.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.

background image

6

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd.
Raak de antenne niet onnodig aan.

DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende
apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de eindetoets om het
scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets.
Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

background image

7

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Informatie over het apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het EGSM 900- en GSM
1800-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten
van anderen.

Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn
ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar
kan veroorzaken.

Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies
van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn
mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider
voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik
van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik
van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde
taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw
apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook
speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem
voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

background image

8

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.