Nokia 2310 - Låse tastaturet

background image

Låse tastaturet

Hvis du vil låse tastaturet for å unngå å trykke på taster ved et uhell, velger du

Meny

i standby-modus og

trykker * raskt. Du låser opp tastaturet ved å velge

Opphev

og trykke * raskt.

Hvis du vil få tastaturet til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsforsinkelse når telefonen er i
standby-modus og ingen funksjon på telefonen er brukt, velger du

Meny

>

Innstillinger

>

Telefoninnstillinger

>

Tastelåsinnstillinger

>

Automatisk tastelås

>

. Hvis du vil angi at du blir bedt om

å oppgi sikkerhetskoden når du låser opp tastaturet, velger du

Tastelåskode

.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn
nødnummeret, og trykk deretter på anropstasten. Det kan være at nødnummeret du skriver inn, ikke vises på skjermen.

background image

14

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.