Nokia 2310 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen
med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet
for bruk med strømforsyning fra en AC-2-lader.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

1. Koble laderen til et strømuttak på veggen.

2. Koble laderen til telefonen. Batteriindikatorlinjen begynner å rulle. Når batteriet er

fullstendig ladet, slutter linjen å rulle.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på
skjermen eller før du kan bruke telefonen.