Nokia 2310 - Sette inn SIM-kortet og batteriet

background image

Sette inn SIM-kortet og batteriet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren.
Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

Denne telefonen er beregnet for bruk med strømforsyning fra BL-5C-batteriet.

1. Trykk på utløserknappen, og skyv bakdekselet for å fjerne det (1). Løft opp batteriet og ta det ut (2).

2. Løft SIM-kortholderen forsiktig ved hjelp av fingergrepet på telefonen (3). Sett inn SIM-kortet i holderen

slik at det skrå hjørnet er øverst til høyre og det gullfargede kontaktområdet vender ned (4). Lukk SIM-
kortholderen og trykk den tilbake til låst stilling (5).

3. Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen (6, 7).

background image

11

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Merk: Slå alltid av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå
å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksler. Oppbevar og bruk alltid enheten med
festede deksler.